Witamy w gospodarce

o obiegu zamkniętym

Produkty z pulpy papierowej są jednymi z najbardziej ekologicznych produktów w recyklingu:

 • wykonane są w 100% z odpadów (makulatury)
 • makulatura charakteryzuje się uznanym na całym świecie obiegiem gospodarki odpadami i jest jednym z najczęśćiej zbieranych odpadów w UE
 • mogą być w 100% poddane recyklingowi (przeciętne włókno celulozowe jest wykorzystywane wielokrotnie przed opuszczeniem obiegu)
 • jeśli przypadkowo trafią do środowiska naturalnego produkty Pulp-Tec są w 100% biodegradowalne i kompostowalne
 • pozostawiają znacznie niższy ślad węglowy niż platikowe opakowania jednorazowego użytku

Nasze ekologiczne produkty zapewniają zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiskowymi i są wykorzystywane w zamkniętym obiegu.

Zrównoważony rozwój
w Pulp-Tec

Jesteśmy zdeterminowani, aby minimalizować wpływ działalności Pulp-Tec na środowisko i osiągamy to poprzez nasze zasady:

 • W pełni przestrzegamy obowiązujących przepisów i rozporządzeń dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
 • Promujemy zasady, procedury i praktyki poprzez system zarządzania, który wspiera ochronę środowiska.
 • Regularnie analizujemy wpływ naszych procesów wewnętrznych na środowisko, aby zminimalizować ilość odpadów, zapobiegać zanieczyszczeniom i poprawić efektywność wykorzystania zasobów.
 • Stale ulepszamy zrównoważony rozwój naszej produkcji. Używamy bardzo wydajnych maszyn produkcyjnych, które najlepiej wykorzystują energię poprzez odzysk ciepła.
 • Angażujemy i motywujemy wszystkich pracowników poprzez szkolenia z zakresu świadomości ekologicznej i procedur środowiskowych.
 • Zachęcamy naszych partnerów do ochrony środowiska i działań proekologicznych.