Witamy w gospodarce

o obiegu zamkniętym

Produkty z pulpy papierowej są jednymi z najbardziej ekologicznych produktów w recyklingu:

  • wykonane są w 100% z odpadów (makulatury), makulatura jest jednym z najczęśćiej zbieranych odpadów w UE
  • mogą być w 100% poddane recyklingowi (przeciętne włókno celulozowe jest wykorzystywane wielokrotnie przed opuszczeniem obiegu)
  • są w 100% biodegradowalne i kompostowalne
  • pozostawiają znacznie niższy ślad węglowy niż platikowe opakowania jednorazowego użytku

Nasze ekologiczne produkty zapewniają zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiskowymi i są wykorzystywane w zamkniętym obiegu.

Zrównoważony rozwój
w Pulp-Tec

Jesteśmy zdeterminowani, aby minimalizować wpływ działalności Pulp-Tec na środowisko i osiągamy to poprzez nasze zasady:

  • W pełni przestrzegamy obowiązujących przepisów i rozporządzeń dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
  • Promujemy zasady, procedury i praktyki poprzez system zarządzania, który wspiera ochronę środowiska.
  • Regularnie analizujemy wpływ naszych procesów wewnętrznych na środowisko, aby zminimalizować ilość odpadów, zapobiegać zanieczyszczeniom i poprawić efektywność wykorzystania zasobów.
  • Stale ulepszamy zrównoważony rozwój naszej produkcji. Używamy bardzo wydajnych maszyn produkcyjnych, które najlepiej wykorzystują energię poprzez odzysk ciepła.
  • Angażujemy i motywujemy wszystkich pracowników poprzez szkolenia z zakresu świadomości ekologicznej i procedur środowiskowych.
  • Zachęcamy naszych partnerów do ochrony środowiska i działań proekologicznych.