Nasze wartości

 

Jako firma rodzinna pracujemy z szerokim horyzontem planowania, a liderzy naszej firmy są wyposażeni w bardzo dużą swobodę przedsiębiorczości. Te cechy naszego modelu biznesowego stanowią podstawę naszego wspólnego sukcesu. Podstawą tej interakcji są nasze wspólne wartości.

1. Innowacja

Stale podważamy nasze sposoby prowadzenia działalności i stale je ulepszamy. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i jesteśmy gotowi się zmienić, jeśli są lepsze niż to, co robimy dzisiaj. Tworzymy wartość dodaną dla naszych klientów.

2. Odpowiedzialność za siebie

Każdy z nas aktywnie działa na rzecz sukcesu naszej firmy. Działamy w celu generowania zysków, trzymamy się naszych wartości i bierzemy odpowiedzialność za wyniki naszych działań.

3. Niezawodność

Mówimy, co robimy. I robimy to, co mówimy. Działamy dobrze i samokrytycznie, jesteśmy godni zaufania. Szanujemy prawa, normy i kulturę naszych partnerów. Spodziewamy się tego samego. Działamy zgodnie z zasadami, które sami sobie wyznaczyliśmy i trzymamy się ich.