Onze normen

en waardes

Als familiebedrijf werken wij met een lange termijn planning en hebben onze bedrijfsleiders veel ondernemersvrijheid. Deze kenmerken van ons bedrijfsmodel vormen de basis voor het gezamenlijk succes. Onze gedeelde waarden zijn het fundament voor deze interactie.

1. Innovatie

We blijven onze bedrijfspraktijken voortdurend in vraag stellen en verbeteren. We staan open voor nieuwe ideeën en zijn bereid om te veranderen als ze beter zijn dan wat we vandaag de dag doen. We creëren meerwaarde voor onze klanten.

2. Eigen verantwoordelijkheid

Ieder van ons werkt actief mee aan het succes van het bedrijf. We handelen om winst te maken, houden ons aan onze waarden en nemen verantwoordelijkheid voor de resultaten van ons handelen. 

3. Integriteit

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We handelen respectvol en zelfkritisch, zijn integer en betrouwbaar. We respecteren de rechten, normen en cultuur van onze partners. We verwachten hetzelfde van hen. We handelen volgens de regels die we onszelf stellen en houden ons eraan.