Politică de confidențialitate

1. O prezentare generală a protecției datelor

Informații generale

Următoarele informații vă vor oferi o imagine de ansamblu ușor de navigat a ceea ce se va întâmpla cu datele dvs. personale atunci când vizitați acest site web. Termenul „date cu caracter personal” cuprinde toate datele care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal. Pentru informații detaliate despre obiectul protecției datelor, vă rugăm să consultați Declarația noastră privind protecția datelor, pe care am inclus-o sub această copie.

Înregistrarea datelor pe acest site web

Cine este partea responsabilă pentru înregistrarea datelor pe acest site web (adică „controlorul”)?

Datele de pe acest site sunt prelucrate de operatorul site-ului, ale cărui informații de contact sunt disponibile în secțiunea „Informații cerute de lege” de pe acest site.

Cum înregistrăm datele dvs.?

Colectăm datele dvs. ca urmare a partajării datelor dvs. cu noi. Acestea pot fi, de exemplu, informații pe care le introduceți în formularul nostru de contact.

Alte date vor fi înregistrate automat de sistemele noastre IT sau după ce sunteți de acord cu înregistrarea acestora în timpul vizitei dvs. pe site-ul web. Aceste date cuprind în principal informații tehnice (de exemplu, browserul web, sistemul de operare sau ora la care a fost accesat site-ul). Aceste informații sunt înregistrate automat atunci când accesați acest site web.

În ce scopuri folosim datele dvs.?

O parte din informații este generată pentru a garanta furnizarea site-ului fără erori. Alte date pot fi utilizate pentru a analiza modelele dvs. de utilizator.

Ce drepturi aveți în ceea ce privește informațiile dvs.?

Aveți dreptul să primiți informații despre sursa, destinatarii și scopurile datelor dvs. personale arhivate în orice moment, fără a fi nevoie să plătiți o taxă pentru astfel de dezvăluiri. De asemenea, aveți dreptul să solicitați rectificarea sau eradicarea datelor dvs. Dacă ați consimțit la prelucrarea datelor, aveți opțiunea de a revoca acest consimțământ în orice moment, ceea ce va afecta toate prelucrările viitoare de date. În plus, aveți dreptul să solicitați ca prelucrarea datelor dvs. să fie restricționată în anumite circumstanțe. În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la agenția de supraveghere competentă.

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați în orice moment la adresa dezvăluită în secțiunea "Informații impuse de lege" de pe acest site dacă aveți întrebări despre acest lucru sau orice alte probleme legate de protecția datelor.

Instrumente de analiză și instrumente furnizate de terți

Există posibilitatea ca modelele dvs. de navigare să fie analizate statistic atunci când vizitați acest site web. Astfel de analize sunt efectuate în primul rând cu ceea ce noi numim programe de analiză.

Pentru informații detaliate despre aceste programe de analiză, vă rugăm să consultați Declarația privind protecția datelor de mai jos.

2. Hosting și Rețele de furnizare de conținut (CDN)

Găzduire externă

Acest site web este găzduit de un furnizor extern de servicii (gazdă). Datele cu caracter personal colectate pe acest site sunt stocate pe serverele gazdei. Acestea pot include, dar nu se limitează la, adrese IP, solicitări de contact, metadate și comunicații, informații despre contract, informații de contact, nume, acces la pagina web și alte date generate printr-un site web.

Gazda este utilizată în scopul îndeplinirii contractului cu clienții noștri potențiali și existenți (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD) și în interesul furnizării sigure, rapide și eficiente a serviciilor noastre online de către un furnizor profesionist (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).

Gazda noastră va prelucra datele dvs. numai în măsura necesară pentru a-și îndeplini obligațiile de performanță și pentru a urma instrucțiunile noastre cu privire la astfel de date.

Executarea unui acord de prelucrare a datelor contractuale

Pentru a garanta prelucrarea în conformitate cu reglementările privind protecția datelor, am încheiat un contract de prelucrare a comenzilor cu gazda noastră.

3. Informații generale și informații obligatorii

Protecția datelor

Operatorii acestui site și ai paginilor sale iau foarte în serios protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prin urmare, tratăm datele dvs. cu caracter personal ca informații confidențiale și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor și cu prezenta Declarație privind protecția datelor.

Ori de câte ori utilizați acest site web, vor fi colectate o varietate de informații cu caracter personal. Datele cu caracter personal cuprind date care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal. Această declarație privind protecția datelor explică datele pe care le colectăm, precum și scopurile în care folosim aceste date. Aceasta explică, de asemenea, modul și scopul în care sunt colectate informațiile.

Prin prezenta vă informăm că transmiterea datelor prin Internet (de exemplu, prin comunicări prin e-mail) poate fi predispusă la lacune de securitate. Nu este posibilă protejarea completă a datelor împotriva accesului terților.

Informații despre partea responsabilă (denumită în continuare „operator” în GDPR)

Operatorul de prelucrare a datelor de pe acest site este:

Pulp-Tec Limited
Unit 8, Grayshill Road
Westfield, Cumbernauld
G68 9HQ Marea Britanie

Telefon: +44 (0) 1236 829 052
E-mail: sales-uk@pulp-tec.com

Operatorul este persoana fizică sau juridică care, de una singură sau împreună cu alte persoane, ia decizii cu privire la scopurile și resursele pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (de exemplu, nume, adrese de e-mail etc.).

Revocarea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor

O gamă largă de tranzacții de prelucrare a datelor sunt posibile numai sub rezerva consimțământului dvs. expres. De asemenea, puteți revoca în orice moment orice consimțământ pe care ni l-ați acordat deja. Acest lucru nu aduce atingere legalității niciunei colectări de date care a avut loc înainte de revocarea dvs.

Dreptul de a se opune colectării datelor în cazuri speciale; dreptul de a se opune publicității directe (art. 21 din RGPD)

ÎN CAZUL ÎN CARE DATELE SUNT PRELUCRATE ÎN BAZA ART. 6 PCT. 1 LIT. E SAU F GDPR, AVEȚI DREPTUL ÎN ORICE MOMENT SĂ VĂ OPUNEȚI PRELUCRĂRII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL PE BAZA MOTIVELOR CARE DECURG DIN SITUAȚIA DVS. UNICĂ. ACEST LUCRU ESTE VALABIL ȘI PENTRU ORICE PROFILARE BAZATĂ PE ACESTE DISPOZIȚII. PENTRU A STABILI TEMEIUL JURIDIC PE CARE SE BAZEAZĂ ORICE PRELUCRARE A DATELOR, VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI ACEASTĂ DECLARAȚIE DE PROTECȚIE A DATELOR. DACĂ ÎNREGISTRAȚI O OBIECȚIE, NU VOM MAI PRELUCRA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL AFECTATE, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE SUNTEM ÎN POZIȚIA DE A PREZENTA MOTIVE ÎNTEMEIATE DE PROTECȚIE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS., CARE SĂ DEPĂȘEASCĂ INTERESELE, DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE DVS. SAU DACĂ SCOPUL PRELUCRĂRII ESTE REVENDICAREA, EXERCITAREA SAU APĂRAREA DREPTURILOR LEGALE (OBIECȚIE ÎN TEMEIUL ART. 21 PCT. 1 GDPR).

DACĂ DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE PENTRU A VĂ ANGAJA ÎN PUBLICITATE DIRECTĂ, AVEȚI DREPTUL ÎN ORICE MOMENT SĂ VĂ OPUNEȚI PRELUCRĂRII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL AFECTATE ÎN SCOPUL UNEI ASTFEL DE PUBLICITĂȚI. ACEST LUCRU SE APLICĂ ȘI PROFILĂRII ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE AFILIATĂ LA O ASTFEL DE PUBLICITATE DIRECTĂ. DACĂ VĂ OPUNEȚI, DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL NU VOR MAI FI UTILIZATE ULTERIOR ÎN SCOPURI DE PUBLICITATE DIRECTĂ (OBIECȚIE ÎN TEMEIUL ART. 21 PCT. 2 GDPR).

Dreptul de a depune o plângere la agenția de supraveghere competentă

În cazul încălcării GDPR, persoanele vizate au dreptul să depună o plângere la o agenție de supraveghere, în special în statul membru în care își au de obicei domiciliul, locul de muncă sau la locul unde a avut loc presupusa încălcare. Dreptul de a înregistra o plângere este în vigoare indiferent de orice alte proceduri administrative sau judiciare disponibile ca și căi de atac legale.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să ne solicitați ca orice date pe care le prelucrăm automat pe baza consimțământului dvs. sau pentru a îndeplini un contract să fie predate dvs. sau unei terțe părți într-un format utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit automat. Dacă solicitați transferul direct al datelor către un alt operator, acest lucru se va face numai dacă este fezabil din punct de vedere tehnic.

Criptare SSL și/sau TLS

Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea conținutului confidențial, cum ar fi comenzile de achiziție sau întrebările pe care ni le trimiteți în calitate de operator al site-ului web, acest site web utilizează fie un program de criptare SSL, fie un program de criptare TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată verificând dacă linia de adresă a browserului trece de la „http://” la „https://” și, de asemenea, prin apariția pictogramei de blocare în linia browserului.

Dacă criptarea SSL sau TLS este activată, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terțe părți.

Informații privind, rectificarea și eradicarea datelor

În limitele prevederilor legale aplicabile, aveți dreptul să solicitați în orice moment informații despre datele dvs. personale arhivate, sursa și destinatarii acestora, precum și scopul prelucrării datelor dvs. De asemenea, este posibil să aveți dreptul de a vă rectifica sau eradica datele. Dacă aveți întrebări cu privire la acest subiect sau orice alte întrebări cu privire la datele cu caracter personal, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați în orice moment la adresa furnizată în secțiunea „Informații necesare prin lege”.

Dreptul de a solicita restricții privind prelucrarea

Aveți dreptul să solicitați impunerea de restricții în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Pentru a face acest lucru, ne puteți contacta în orice moment la adresa prevăzută în secțiunea „Informații obligatorii prin lege”. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării se aplică în următoarele cazuri:

  • În cazul în care contestați corectitudinea datelor dvs. arhivate de noi, vom avea nevoie, de obicei, de ceva timp pentru a verifica această reclamație. Pe durata desfășurării acestei investigații, aveți dreptul să ne solicitați să restricționăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.
  • În cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a fost/este efectuată în mod ilegal, aveți opțiunea de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. în loc să solicitați eradicarea acestor date.
  • Dacă nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal și aveți nevoie de acestea pentru a exercita, a apăra sau a solicita drepturi legale, aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în locul eradicării acestora.
  • Dacă ați ridicat o obiecție în temeiul art. 21 alin. 1 GDPR, drepturile dvs. și drepturile noastre vor trebui să fie puse în balanță. Atâta timp cât nu s-a stabilit ale cui interese prevalează, aveți dreptul să solicitați o restricționare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aceste date – cu excepția arhivării lor – pot fi prelucrate numai sub rezerva consimțământului dvs. sau pentru a solicita, exercita sau apăra drepturi legale sau pentru a proteja drepturile altor persoane fizice sau juridice sau din motive importante de interes public citate de Uniunea Europeană sau de un stat membru al UE.

4. Înregistrarea datelor pe acest site

Module cookie

Site-urile și paginile noastre web utilizează ceea ce industria numește „cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere text mici care nu provoacă nicio deteriorare a dispozitivului dvs. Acestea sunt fie stocate temporar pe durata unei sesiuni (cookie-uri de sesiune), fie sunt arhivate permanent pe dispozitivul dvs. (cookie-uri permanente). Cookie-urile de sesiune sunt șterse automat după ce încheiați vizita. Cookie-urile permanente rămân arhivate pe dispozitivul dvs. până când le ștergeți în mod activ sau până când sunt eradicate automat de browserul dvs. web.

În unele cazuri, este posibil ca cookie-urile de la terți să fie stocate pe dispozitivul dvs. odată ce intrați pe site-ul nostru (cookie-uri de la terți). Aceste cookie-uri vă permit dvs. sau nouă să beneficiați de anumite servicii oferite de terța parte (de exemplu, cookie-uri pentru procesarea serviciilor de plată).

Cookie-urile au o varietate de funcții. Multe cookie-uri sunt esențiale din punct de vedere tehnic, deoarece anumite funcții ale site-ului web nu ar funcționa în absența cookie-urilor (de exemplu, funcția de coș de cumpărături sau afișarea de videoclipuri). Scopul altor cookie-uri poate fi analiza tiparelor utilizatorilor sau afișarea mesajelor promoționale.

Cookie-urile, care sunt necesare pentru efectuarea tranzacțiilor de comunicare electronică (cookie-urile necesare) sau pentru furnizarea anumitor funcții pe care doriți să le utilizați (cookie-uri funcționale, de exemplu, pentru funcția coșului de cumpărături) sau cele care sunt necesare pentru optimizarea site-ului web (de exemplu, cookie-urile care oferă informații măsurabile despre publicul web), vor fi stocate în baza art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD, cu excepția cazului în care este citat un temei juridic diferit. Operatorul site-ului are un interes legitim în stocarea cookie-urilor pentru a asigura furnizarea fără erori tehnice și optimizată a serviciilor operatorului. În cazul în care a fost solicitat consimțământul dumneavoastră pentru stocarea cookie-urilor, cookie-urile respective sunt stocate exclusiv pe baza consimțământului obținut (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD); acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

Aveți opțiunea de a vă configura browserul în așa fel încât să fiți notificat de fiecare dată când sunt plasate cookie-uri și să permiteți acceptarea cookie-urilor numai în anumite cazuri. De asemenea, puteți exclude acceptarea cookie-urilor în anumite cazuri sau în general sau puteți activa funcția de ștergere pentru eradicarea automată a cookie-urilor atunci când browserul se închide. Dacă modulele cookie sunt dezactivate, funcțiile acestui site web pot fi limitate.

În cazul în care sunt utilizate cookie-uri ale unor terțe părți sau dacă cookie-urile sunt utilizate în scopuri analitice, vă vom notifica separat în legătură cu această Politică de protecție a datelor și, dacă este cazul, vă vom solicita consimțământul.

Serverul de înregistrare a fișierelor

Furnizorul acestui site web și al paginilor sale colectează și stochează automat informații în așa-numitele fișiere jurnal de pe server, pe care browserul dvs. ni le comunică automat. Informațiile cuprind:

  • Tipul și versiunea browserului utilizat
  • Sistemul de operare utilizat
  • Referrer URL
  • Numele de gazdă al computerului care accesează
  • Ora solicitării serverului
  • Adresa IP

Aceste date nu sunt fuzionate cu alte surse de date.

Aceste date sunt înregistrate în baza art. 6, alin. 1 lit. f din RGPD. Operatorul site-ului web are un interes legitim în reprezentarea fără erori tehnice și optimizarea site-ului web al operatorului. Pentru a realiza acest lucru, fișierele jurnal ale serverului trebuie să fie înregistrate.

Solicitare prin e-mail, telefon sau fax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, solicitarea dumneavoastră, inclusiv toate datele personale rezultate (nume, solicitare) vor fi stocate și prelucrate de noi în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră. Nu transmitem aceste date fără consimțământul dumneavoastră.

Aceste date sunt prelucrate în baza art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD, dacă solicitarea dvs. este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru îndeplinirea măsurilor precontractuale. În toate celelalte cazuri, datele sunt prelucrate pe baza interesului nostru legitim de a trata în mod eficient anchetele care ne sunt prezentate (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD) sau pe baza consimțământului dumneavoastră (art. 6 pct. 1 lit. a din RGPD) dacă aceasta a fost obținută.

Datele trimise de dvs. prin intermediul solicitărilor de contact rămân la noi până când ne solicitați să ștergem, să vă revocăm consimțământul cu privire la stocarea sau la scopul expirării stocării datelor (de exemplu, după finalizarea solicitării dvs.). Dispozițiile legale obligatorii - în special perioadele legale de păstrare - nu sunt afectate.

5. Instrumente de analiză și publicitate

Google Analytics


Acest site web utilizează funcțiile serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul acestui serviciu este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Analytics permite operatorului site-ului web să analizeze modelele de comportament ale vizitatorilor site-ului web. În acest scop, operatorul site-ului web primește o varietate de date de utilizator, cum ar fi paginile accesate, timpul petrecut pe pagină, sistemul de operare utilizat și originea utilizatorului. Google poate consolida aceste date într-un profil care este alocat utilizatorului respectiv sau dispozitivului utilizatorului.

Google Analytics utilizează tehnologii care permit recunoașterea utilizatorului în scopul analizării tiparelor de comportament ale utilizatorilor (de exemplu, cookie-uri sau amprentarea dispozitivului). Site-ul web utilizează informațiile înregistrate de Google și sunt, de regulă, transferate către un server Google din Statele Unite, unde sunt stocate.

Acest instrument de analiză este utilizat în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Operatorul acestui site are un interes legitim în analiza tiparelor de utilizatori pentru a optimiza atât serviciile oferite online, cât și activitățile de publicitate ale operatorului. În cazul în care a fost solicitat un acord corespunzător (de exemplu, un acord privind
stocarea cookie-urilor), prelucrarea are loc exclusiv în baza art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD; acordul poate fi revocat în orice moment.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele contractuale standard (CSC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizarea IP

Pe acest site, am activat funcția de anonimizare IP. Ca urmare, adresa dvs. IP va fi abreviată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care au ratificat Convenția privind Spațiul Economic European înainte de transmiterea acesteia către Statele Unite. Adresa IP completă va fi transmisă către unul dintre serverele Google din Statele Unite și va fi abreviată acolo numai în cazuri excepționale. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a analiza utilizarea de către dvs. a acestui site web pentru a genera rapoarte cu privire la activitățile site-ului web și pentru a furniza alte servicii
operatorului acestui site web care sunt legate de utilizarea site-ului web și a internetului. Adresa IP transmisă împreună cu Google Analytics din browserul dvs. nu va fi fuzionată cu alte date aflate în posesia Google.

Plugin pentru browser

Puteți împiedica înregistrarea și procesarea datelor dvs. de către Google prin descărcarea și instalarea pluginului pentru browser disponibil la următorul link:
 toolss.google.com/dlpage/gaoptout.

Pentru mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorilor de către Google Analytics, consultați Declarația de confidențialitate a datelor Google la: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Prelucrarea datelordin contracte

Am încheiat un acord de prelucrare a datelor din contracte cu Google și implementăm la maximum prevederile stricte ale agențiilor germane de protecție a datelor atunci când utilizăm Google Analytics.

Parametrii demografici furnizați de Google Analytics

Acest site web utilizează funcția „caracteristici demografice” a Google Analytics, pentru a putea afișa pe site-ul web anunțuri compatibile cu vizitatorii din cadrul rețelei de publicitate Google. Acest lucru permite crearea de rapoarte care conțin informații despre vârsta, sexul și interesele vizitatorilor site-ului web. Sursele acestor
informații sunt publicitatea pe bază de categorii de interese realizată de Google, precum și datele vizitatorilor obținute de la furnizori terți. Aceste date nu pot fi alocate unei anumite persoane. Aveți opțiunea de a dezactiva această funcție în orice moment, efectuând modificări relevante ale setărilor pentru publicitatea din Contul dvs. Google sau puteți, în
general, să interziceți înregistrarea datelor dvs. de către Google Analytics, după cum se explică în secțiunea „Obiecții la înregistrarea datelor”.

Urmărirea comerțului electronicîn Google Analytics

Acest site web utilizează funcția „Urmărirea comerțului electronic” a Google Analytics. Cu ajutorul E-10 / 12 Commerce Tracking, operatorul website-ului este in masura sa analizeze tiparele de achizitie ale vizitatorilor website-ului in scopul imbunatatirii campaniilor de marketing online ale operatorului. În acest context, sunt urmărite informațiile, cum ar fi comenzile plasate, valorile medii ale comenzilor, costurile de expediere și timpul scurs de la vizualizarea produsului până la luarea deciziei de cumpărare. Aceste date pot fi consolidate de Google sub un ID de tranzacție, care este alocat utilizatorului respectiv sau dispozitivului utilizatorului.

Perioada de arhivare

Datele de la nivel de utilizator sau de incident stocate de Google în legătură cu cookie-uri, ID-uri de utilizator sau ID-uri publicitare (de ex., cookie-uri DoubleClick, ID publicitar Android) vor fi anonimizate sau șterse după 14 luni. Pentru detalii, faceți clic pe următorul link: support.google.com/analytics/answer/7667196

Google Ads


Operatorul site-ului web utilizează Google Ads. Google Ads este un program promoțional online al Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Anunțurile Google ne permit să afișăm anunțuri în motorul de căutare Google sau pe site-urile web ale unor terțe părți, dacă utilizatorul introduce anumiți termeni de căutare în Google (direcționarea după cuvinte cheie). De asemenea, este posibil să plasați anunțuri direcționate pe baza datelor de utilizator pe care le deține Google (de exemplu, date despre locație și interese, direcționarea către grupuri țintă). În calitate de operator al site-ului web, putem analiza cantitativ aceste date, de exemplu analizând ce termeni de căutare au avut ca rezultat afișarea anunțurilor noastre și câte anunțuri au condus la clicurile respective.

Utilizarea Google Ads se bazează pe articolul 6 alineatul (6). 1 lit. et seq. GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim în comercializarea serviciilor și produselor operatorului cât mai eficient posibil.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele contractuale standard (CSC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici:
privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Lead Forensics 

 

Pe acest site web folosim Lead Forensics. Furnizorul este Lead Forensics Limited, 3000 Lakeside Western Road, Portsmouth, Anglia, PO6 3EN. 
Lead Forensics ne permite să înregistrăm vizitele afiliaților altor companii pe site-ul nostru web. În acest scop, adresa IP a vizitatorului site-ului web este comparată cu adresele IP ale companiei stocate în baza de date a companiei Lead Forensics. În cazul în care adresa IP este cea a unei astfel de companii, vizita și comportamentul utilizatorului (de exemplu, subpaginile vizitate și durata vizitei) vor fi înregistrate. Lead Forensics declară că nu identifică adrese IP personale, dispozitive mobile sau alte date decât cele asociate companiei. 
Utilizarea Lead Forensics se bazează pe art. 6(1)(f) GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în înregistrarea vizitelor companiei pe site-ul web și a comportamentului utilizatorilor. În cazul în care a fost obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea este efectuată exclusiv în baza art. 6(1)(a) GDPR și art. 25 (1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment. 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a furnizorului: https://www.leadforensics.com/.